• Start
  • » Nyheter
  • » Hur funkar förskole- och fritidsavgifter under pandemin?
Import

Hur funkar förskole- och fritidsavgifter under pandemin?

Publicerad den 12 maj 2020

Vi får frågor om avgifter för barn som inte varit på förskolan eller fritids på grund av coronapandemin.

Svaret är att samma regler gäller - avgifterna för förskole- och fritidsplats fungerar alltså lika oavsett om det pågår en pandemi eller ej. Du betalar för barnets plats, oavsett om barnet varit där eller inte.

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050