• Start
  • » Nyheter
  • » Medmänskliga samtal för dig som är 70+

Medmänskliga samtal för dig som är 70+

Publicerad den 13 maj 2020

Sex stycken medarbetare som tillsammans ringer uppåt 150 samtal i veckan till äldre i Hudiksvalls kommun. Det är vad Hela livets telefontjänst resulterat i hittills.

I vanliga fall erbjuder Hela livet träffpunktsverksamhet för seniorer på flera platser i Hudiksvalls kommun. Men i och med den pågående coronapandemin är det inte längre möjligt. För att fortsätta hålla kontakten med de äldre startades därför en telefontjänst som innebär att medarbetare ringer upp ensamma seniorer som sitter isolerade hemma.

– Våra samtal är mycket uppskattade och de äldre är väldigt tacksamma att vi ringer, säger Jannie Pevik, träffpunktsutvecklare.

Hur ofta vi ringer bestäms vid första kontakten. Vad vi pratar om är också upp till var och en att själv bestämma.

– En del samtal är mer djupgående och personliga medan andra är mer alldagliga och lättsamma. Några berättar om sina liv och andra pratar om intressen de har, säger Jannie Pevik.

Vi som ringer försöker även hålla oss uppdaterade om det finns någon extra service för äldre i det lokala samhället och vi informerar även om den hjälp de kan få genom kommunen.

Känner du någon som är 70+ som bor ensam och som skulle vilja bli kontaktad av Hela livets telefontjänst för ett socialt samtal? Kontakta oss så ringer vi dig.

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050