• Start
  • » Nyheter
  • » Anmälan om miljöfarlig verksamhet Hudiksvalls Motorklubb

Anmälan om miljöfarlig verksamhet
Hudiksvalls Motorklubb

Publicerad den 3 juni 2020

Hudiksvalls Motorklubb har till Norrhälsinge miljö-och räddningsnämnd lämnat in en anmälan om permanent motorsportbana för dragracing vid Hudiksvalls flygfält.

Med anledning av den inlämnade anmälan kommer nämnden att göra en prövning gällande de miljö- och hälsoskyddsrelaterade frågorna som rör verksamheten. Handlingarna i ärendet finns tillgängliga på hudiksvall.se/motorsportbana
Den som vill yttra sig i ärendet ska göra det skriftligt senast 25 juni 2020 via brev eller e-post.

Norrhälsinge miljökontor
824 80 Hudiksvall

Ange diarienummer 2020.1261 vem du är och hur du berörs av verksamheten.

Handlingar

Har du frågor?

Om du har frågor är du välkommen att kontakta

Om du har behov av att få handlingarna utskrivna och postade till dig ska du kontakta

eller ring 0650-190 00 (tonval 2).

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050