• Start
  • » Nyheter
  • » Förbud att dricka alkohol på allmän plats i Furulund, Köpmanberget och Varvet

Förbud att dricka alkohol på allmän plats i Furulund, Köpmanberget och Varvet

Publicerad den 15 juni 2020

Området som omfattas av lokala ordningsstadgan utökas så att det nu även omfattar områdena Furulund, Köpmanberget och Varvet.

- Bakgrunden är att det har varit stökigt här på kvällar och helger, säger krisledningsnämndens ordförande Mikael Löthstam. Det samlas också mycket folk vilket är extra bekymmersamt nu under coronapandemin. Vi har gjort den här bedömningen tillsammans med Polisen som nu får större möjligheter att hålla ordning.

Lokala ordningsstadgan omfattar områden som definierats av kommunfullmäktige där det exempelvis inte är tillåtet att förtära alkohol på allmän plats. Inom ett sådant område har Polisen till exempel rätt att beslagta alkohol.

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050