Kretsloppsparken

Chans att tycka till om Hudiksvalls kretsloppsplan

I Sverige konsumerar vi fyra gånger mer än jordklotet kan ge oss. Förslaget till kretsloppsplan guidar oss i Hudiksvalls kommun att bli mer resurseffektiva 2021 – 2025. Målen är de Globala Målen rakt av. Nu ställs planen ut och du kan tycka till.

Det är lite spännande, vad menas egentligen att vi ska avfallsminimera? Syftet med planen är att vi alla i Hudiksvalls kommun ska bli mer resurseffektiva. I Sverige är vi ganska bra på att sopsortera men vi konsumerar fortfarande för mycket nyproducerat material. Det skulle behövas fyra jordklot för det vi förbrukar på ett år.

Kretsloppsplanen är ett kommunalt strategidokument för att förebygga, minska farligheten och hantera det avfall som blir inom kommunens yta. Hemma, i kommunens verksamheter och på andra arbetsplatser.

Nu ställs förslaget till kretsloppsplan ut och du kan tycka till som privatperson, företag, kommunal verksamhet, anställd, förening, byalag eller annan organisation.

Du kan tycka till på två sätt, senast den 15 september, 2020:

Planen skapar nytta för miljön och utveckling samtidigt som det genererar ekonomiska fördelar. Det finns pengar att spara genom att arbeta bort engångsmaterial, mindre mängd till förbränning och deponi. Särskilt fokus läggs på inköp och upphandling, undvika engångsprodukter, återbruka möbler, hållbara evenemang, minska matsvinn, öka källsortering i kommunala verksamheter och öka materialåtervinning av grovavfall.

Det finns en avfallstrappa (avfallshierarki) som styr hur avfall ska tas omhand inom EU. Åtgärderna i planen är konkreta steg i en hållbar riktning direkt under några av de Globala Målen.

Planen är ett lagkrav i Sverige och nu har kommunstyrelsen i Hudiksvall tagit beslut om utställning och remiss. Kommunala förvaltningar har jobbat fram planens indikatorer och åtgärder i vintras.

Kontakt

Eva B Nilsson, samordnare Hudiksvalls kommun

Lars Hedström, avfallsingenjör Hudiksvalls kommun