• Start
  • » Nyheter
  • » EU-Projekt för att fortbilda ledare inom ideella föreningar och organisationer
Cul

EU-Projekt för att fortbilda ledare inom ideella föreningar och organisationer

Publicerad den 24 juni 2020

På Campus Hudiksvall håller man just nu på att ta fram en digital plattform för individuell fortbildning inom ett projekt som kallas Learn2Inspire. Detta drivs i samarbete med internationella samarbetspartners inom EU-programmet Erasmus+. Syftet med projektet är att stödja och fortbilda personer som arbetar inom icke vinstdrivande sociala företag, verksamheter och ideella organisationer.

I projektet ser man att det finns ett ökat behov av samarbete mellan stat, kommun, företag och föreningar. Erasmus+ är med för att möjliggöra gratis fortbildning för verksamma inom dessa områden. Emma Lindberg, utbildningsledare på Campus Hudiksvall vid Cul (centrum för utveckling och lärande) nämner att de även vill höja kompetensen i kommunen och utöka det internationella nätverket.

- Förhoppningsvis kan projektet bli ett värdefullt bidrag till föreningar och organisationer som utför viktiga uppdrag samhället. Vi tänker också att det ska ge mervärde för studerande vid integrationspedagogsutbildningen i Hudiksvall. Vår förhoppning är att projektet kommer att bidra till ett ökat internationellt nätverkande för Campus Hudiksvall, studerande vid Yrkeshögskolan och för alla som fortbildar sig via plattformen, säger Emma Lindberg.

Just nu sammanställs behoven som finns för att på sikt utforma pedagogiska verktyg i den digitala plattformen för fortbildning. Projektdeltagarna har utforskat behovet lokalt via personliga intervjuer. Utbildningsledarna Patrik Ellert och Emma Lindberg har även deltagit i en internationell konferens i Gröningen, Nederländerna. Det dagliga arbetet sker via länk. De har även hållit i workshops för studerande på Yrkeshögskolans utbildning till Integrationspedagoger. Projektet beräknas vara klart 21 september 2021.

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050