smiles

Förslag till en kretsloppsplan

Publicerad den 16 juli 2020

I Sverige konsumerar vi fyra gånger mer än jordklotet kan ge oss. I Hudiksvalls kommun finns nu ett förslag till en kretsloppsplan. Den ska guida oss att bli mer resurseffektiva under åren 2021 – 2025. Målen är de Globala Målen rakt av. Nu ställs planen ut och du kan tycka till. Det är lite spännande, vad menas egentligen att vi ska avfallsminimera?

Vad är en kretsloppsplan?

I Sverige är vi ganska bra på att sopsortera men vi konsumerar fortfarande för mycket. Kretsloppsplanen är ett kommunalt strategidokument för att förebygga, minska farligheten och hantera det avfall som blir inom kommunens geografiska yta. Hemma, i kommunens verksamheter och på andra arbetsplatser.

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050