• Start
  • » Nyheter
  • » Vad tycker du om Hudiksvall som cykelkommun?
Cyklar.

Vad tycker du om Hudiksvall som cykelkommun?

Publicerad den 20 juli 2020

Vi vill gärna ta del av dina erfarenheter av Hudiksvalls kommun som cykelkommun. Bidra genom att fylla i enkäten.

Uppföljning av enkäten

Kommunens viljeinriktning gällande cykling

Läs mer om kommunens viljeinriktning gällande cykling i den cykelpolicy som antogs 2016.

Vad är genomfört sedan förra enkäten?

Hösten 2018 restaurerades ca 4 km gång- och cykelvägar(gc-vägar) med avseende på bärighetsförstärkning och nytt slitlager asfalt i Hudiksvall och Delsbo. Då byggdes även nya gc-vägar totalt ca. 1,2 km gcväg. I Hudiksvall; Jakobsbergsvägen, Hamngatan-Köpmanberget-Sjötullsgatan, och efter Forsavägen I Sörforsa

Under 2019 restaurerades ca 1,9 km gc-vägar i Hudiksvall. Då byggdes även ca 0,9 km nya gc-vägar, i Hudiksvall intill Bankgränd och färdigställande i Djupestrand, Kastellvägen, samt längs Centralgatan i Iggesund.

Tack för att du delger oss dina erfarenheter av cykling i Hudiksvall.

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050