• Start
  • » Nyheter
  • » Coronautbrottet på Månsbacken utreds
samtal på uteolats

Coronautbrottet på Månsbacken utreds

Publicerad den 19 november 2020

Kommunstyrelsens AU beslutade idag att tillsätta en utredning med anledning av Covid-19 inom äldreomsorgen i Dellenbygden.

- Kommunstyrelsen behöver få en bild av den bakomliggande orsaken till den stora och snabba spridningen av Covid-19, säger kommunstyrelsens ordförande Mikael Löthstam.

Utredningen ska se över om det funnits brister i kommunikation och efterlevnad av lokala och nationella riktlinjer och rekommendationer som är tagna lokalt och nationellt. Utredningen ska också ge förslag på förbättringsåtgärder.

- Utredningen ska ske skyndsamt och vi kommer att anlita en extern utredare för uppdraget, säger Mikael Löthstam. Fokus är att ta lärdom för att kunna undvika att det händer igen.

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050