Föräldrar i Delsbo uppmanas att hålla sina barn hemma från förskolan

Med anledning av den omfattande smittspridningen i Delsbo vädjar krisledningsstaben nu alla föräldrar med barn på förskolorna Stömne och Smedjan i Delsbo att om möjligt ha barnen hemma under de närmaste två veckorna.

– Att vi som kommun går ut på det här sättet och avråder föräldrar från att ha sina barn på förskolan är väldigt speciellt. Men läget är också exceptionellt i Delsbo och vi vill göra allt vi kan för att stoppa smittspridningen, säger kommundirektör Bengt Friberg som leder krisledningsstaben.

Eftersom så stor del av personalen på förskolorna i Delsbo är hemma med symptom är det svårt att klara bemanningen på förskolan. Förskolan kommer att vara öppen i begränsad omfattning för barn vars föräldrar absolut inte kan lösa tillsynen på annat sätt.

– Att helt stänga förskoleverksamheten är inte möjligt, säger Bengt Friberg. För att samhället ska fungera måste föräldrar som jobbar till exempel i vård, omsorg och räddningstjänst eller har nyckelpositioner i företag kunna gå till jobbet. Därför är förskolan i Delsbo öppen för den som verkligen behöver, men med hopslagna avdelningar och många vikarier.