• Start
  • » Nyheter
  • » Bromanbiblioteket har skapat en alternativ och hållbar adventskalender
Bromanbiblioteket har skapat en alternativ och hållbar adventskalender.

Bromanbiblioteket har skapat en alternativ och hållbar adventskalender

Publicerad den 14 december 2020

Bromanbiblioteket har skapat en alternativ och hållbar adventskalender för att göra elever och personal uppmärksamma på bibliotekets tjänster, hållbar utveckling och de globala målen i agenda 2030.

Adventskalendern är helt digital, så elever och personal kan delta på distans. Varje dag i december, fram till och med julafton, är det en fråga eller ett uppdrag. Elever och personal vid Bromangymnasiet besvarar frågan eller löser uppdraget. Varje dag utses två vinnare.

Hur kom ni på idén?

Idén kom utifrån att vi förra året hade en uppskattad adventskalender på plats i Bromanbiblioteket. Önskemål från elever och personal om en liknande kalender kom även i år. Utifrån Corona-pandemin och vår situation med distansering så kom idén till en digital adventskalender.

Vad ville ni lösa, vilken utmaning/fråga var det som ni ville åtgärda?

Vi vill öka kunskapen om de globala målen/hållbarhet och bibliotekets tjänster.

Kan ni se något resultat?

Elever och personal får på ett lättsamt sätt ökad kunskap om de globala målen och bibliotekets tjänster, på distans. Att det sedan är en tävling/utlottning gör att fler deltar och samtidigt lär sig. Utifrån antalet svar som kommit in så har kalendern visat sig vara uppskattad. Förhoppningsvis har flera fått ny eller uppdaterad kunskap.

Vad var svårt och lätt?

Själva kalendern med dess luckor är en digital gratisversion av en adventskalender. Innehållet skapade vi sedan själva i ett användarvänligt gränssnitt. Det som tog tid var att skapa frågor och uppdrag, sätta sig in i respektive mål, finna lämpliga korta filmer och hitta relevanta och korrekta källor.

Har ni idéer om nästa steg?

Vid Bromangymnasiets studiedag för ett år sedan med temat hållbarhet inspirerades bibliotekspersonal och studie- och yrkesvägledare att tillsammans arbeta med hållbarhetsfrågor och elevernas framtid.

Vi önskar synliggöra kopplingen mellan de globala målen/hållbarhet och elevernas egna framtid och yrkesliv och detta genom att under 2020 genomföra en utställningsserie i biblioteket med fokus på de17 globala målen. Utställningen ska kunna användas för att visa på relevansen av hållbarhetsarbete för de olika programmen på skolan, genom att lyfta studie- och yrkesvägar och litteratur som är kopplade till de olika målen.

Utställningens premiär har tyvärr flyttats fram flera gånger då stora delar av skolans undervisning bedrivits på distans under 2020. Vår förhoppning är att vi under tidigt 2021 kommer att kunna ha en fysisk premiär av utställningen i Bromanbiblioteket.

Läs mer

Vilka har medverkat?

Ulrika Eriksson och Ingrid Andersson

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050