• Start
  • » Nyheter
  • » Beslut gällande anmälan om motorsportbana på flygfältet i Hudiksvall

Beslut gällande anmälan om motorsportbana på flygfältet i Hudiksvall

Publicerad den 18 december 2020

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd har 2020-12-10 fattat beslut gällande Hudiksvalls Motorklubbs anmälan om permanent tävlings-, tränings- eller testbana för motorfordon på fastigheten Halsta 3:14 i Hudiksvalls kommun. Beslutet avser begränsningar, försiktighetsmått och skyddsåtgärder som klubben ska följa vid bedrivande av sin verksamhet.

Vid delgivning genom kungörelse kan beslutet överklagas inom 5 veckor från beslutsdatum. Vill du överklaga beslutet ska detta ske till Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd. Se mer information om hur man överklagar i dokumentet nedan.

Handlingar

Har du frågor?

Om du har frågor är du välkommen att kontakta:

Om du har behov av att få handlingarna utskrivna och postade till dig ska du kontakta:

eller ring 0650-190 00 (tonval 2).

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050