Krisledningsnämnden avslutas

Publicerad den 29 januari 2021

 De senaste fjorton dagarna har smittspridningen legat på en stabilt låg nivå i Hudiksvalls kommun. Därför avslutas nu krisledningsnämnden.

- Det innebär att övriga nämnder återgår i normal funktion, säger krisledningsnämndens ordförande Mikael Löthstam. Skulle läget åter försämras finns beredskap för att snabbt aktivera krisledningsnämnden igen om det skulle behövas.

Krisledningsnämnden aktiverades 11 december när smittspridningsläget var mycket allvarligt och belastningen på kommunens verksamheter var stor.

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050