• Start
  • » Nyheter
  • » Högstadieeleverna tillbaka i skolan från måndag
Högstadieeleverna tillbaka i skolan från måndag.

Högstadieeleverna tillbaka i skolan från måndag

Publicerad den 18 mars 2021

Veckan efter sportlovet har grundskolans årskurs 7-9 haft fjärrundervisning. Från måndag sker undervisningen på plats i skolan.

Förhoppningsvis har fjärrundervisningen bidragit till att den ökning av smittspridningen vi befarade efter sportlovet har uteblivit i Hudiksvalls kommun. Men även om både elever och lärare har dragit ett tungt lass för att fjärrundervisningen ska funka så bra som möjligt är ändå undervisning på plats att föredra för att varje elev ska få så bra förutsättningar i sitt lärande som möjligt.

Smittspridningsläget ser betydligt allvarligare ut i flera av våra grannkommuner. Risken är stor att smittkurvorna sticker iväg även här och krisledningen följer utvecklingen noga.

Om läget förvärras kan det fattas beslut om nya åtgärder. Så det är väldigt viktigt att vi alla hjälps åt att stoppa smittspridningen, både i skolan och på fritiden.

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050