• Start
  • » Nyheter
  • » Stödinsatser för elever i avgångsklasser

Stödinsatser för elever i avgångsklasser

Publicerad den 18 mars 2021

Pandemin innebär stora påfrestningar, inte minst för skolan.

- Vi ser tecken på att frånvaro bland elever och personal samt fjärrundervisning i omgångar kan ha påverkat lärandet negativt och vi måste se till att förutsättningarna blir så optimala det bara går för våra elever. Det är naturligtvis extra viktigt för avgångsklasserna, därför har vi nu beslutat om kompensatoriska åtgärder riktade mot dem, säger lärandenämndens ordförande Jonas Holm.

Under perioder av fjärrundervisning har skolan haft extra koll på behov och satt in åtgärder för dem som behöver. Genom dagens beslut växlas det arbetet upp ytterligare med fokus på avgångseleverna. De åtgärder som planeras är bland annat förstärkt lovskola och förstärkt undervisning med exempelvis längre skoldagar eller helgundervisning.

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050