Stöd till föreningslivet för att mildra effekterna av pandemin

Pandemin har slagit hårt mot samhällets alla delar, även det ideella föreningslivet.

- För att mildra effekterna för de föreningar som fått minskade intäkter och ökade kostnader inrättar vi ett tillfälligt bidrag till föreningslivet, säger kultur- och fritidsnämndens ordförande Gerd Olsson.

Det är bara föreningar som fick bidrag från kultur- och fritidsnämnden under 2020 som har möjlighet att söka bidraget. Ansökan görs senast 18 april via vår e-tjänst: https://e-tjanster.hudiksvall.se/coronastod Länk till annan webbplats.