• Start
  • » Nyheter
  • » Fjärrundervisning för Östra skolans sjuor och åttor

Fjärrundervisning för Östra skolans sjuor och åttor

Publicerad den 19 april 2021

Uppdaterad information 2021-04-23

Från måndag har samtliga årskurser på Östra skolan undervisning på plats.

- Smittspridningen har inte dragit iväg och därför kan vi återgå till närundervisning. Vi är måna om att eleverna ska få en undervisning av hög kvalitet och då är undervisning i skolan att föredra. Vi följer utvecklingen noga tillsammans med krisledningen som är beredd att gå in med åtgärder om vi ser tendenser till smittspridning, säger Ulf Carlsson som är verksamhetschef för grundskolan.

Publicerat 2021-04-19

Åk 7 och 8 på Östra skolan kommer att ha fjärrundervisning veckan ut. Åk 9 har undervisning på plats på skolan.

- Krisledningen och skolledningen har haft avstämning nu på förmiddagen och eftersom vi ser ett antal enskilda covidfall vill vi som en försiktighetsåtgärd minska trängseln så att vi inte riskerar att smittspridningen drar iväg, säger lärandenämndens ordförande Jonas Holm.

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050