• Start
  • » Nyheter
  • » Workshop för att kartlägga kompetensbehov
""

Workshop för att kartlägga kompetensbehov

Publicerad den 28 april 2021

Arbetsgivare se hit! Är du i behov av arbetskraft? Då vill vi veta hur vi kan hjälpa dig.

Vi vill skapa oss en bild av vilka bristyrken vi har i vårt län och hur vi ska lösa missmatchen på arbetsmarknaden. Du som är företrädare för arbetsgivare, branschorganisation, fackförening, utbildningsaktör, arbetsförmedling eller kommun är därför inbjuden till en workshop med Semaforen.

– Syftet med workshopen är att vi tillsammans ska skapa oss en bild av hur kompetensbehovet ser ut, vilka som är våra mest akuta bristyrken i länet och i respektive kommun samt hur vi ska arbeta för att tillgodose behovet, säger Carolina Karlsson, lärcentrautvecklare och kompetensmäklare på Centrum för utveckling och lärande, Cul

Anmälan till workshop

Mer information om workshopen och hur du gör för att delta hittar du här:

Vad är Semaforen?

Semaforen drivs av Region Gävleborg och är ett samarbete mellan Region Gävleborg, Arbetsförmedlingen och länets kommuner. Semaforen arbetar med att prioritera vilka bristyrken som är mest akut att lösa. Läs mer om Semaforen här:

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050