Stöd för dig om anhörig

Publicerad den 4 maj 2021

Vårdar eller stöttar du någon i din närhet som är långvarigt sjuk, är äldre eller har någon form av funktionsnedsättning?

Även om du som anhörig gärna hjälper din närstående kan du själv behöva stöd och återhämtning ibland. Du kan uppleva allt från stor frustration och trötthet till oro och uppgivenhet. Det kan också finnas ett tabu kopplat till dina känslor.

Vi på Anhörigstöd finns här för att lyssna på dig som anhörig och erbjuda stöd. Vi fokuserar på dig och dina behov och lotsar dig i det stöd som vi och andra organisationer och föreningar kan ge dig.

Läs mer om Anhörigstöd här:

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050