• Start
  • » Nyheter
  • » Fortsatt partiell fjärrundervisning på Bromangymnasiet
alt=""

Fortsatt partiell fjärrundervisning på Bromangymnasiet

Publicerad den 5 maj 2021

På grund av den allmänt höga smittspridningen i samhället förlängs beslutet om partiell fjärrundervisning på Bromangymnasiet terminen ut.

- På det här sättet vill vi så långt det går undvika trängsel, både i skolan och på bussar samtidigt som vi kan växla så att eleverna får välbehövlig tid på plats i skolan, säger lärandenämndens ordförande Jonas Holm.

Hur det praktiskt ska organiseras håller skolans ledning på att titta på.

- Vi planerar utifrån att så många elever som möjligt ska kunna vara på skolan utan att trängseln blir för stor och att samtliga elever ska ha viss närundervisning på skolan varje vecka. Eleverna kommer att få information från sina lärare om hur planeringen ser ut för varje klass, precis som vi gjort under hela pandemin, säger verksamhetschefen för gymnasie- och vuxenutbildningen Urban Wickman.

En särskild planering ägnas åt avgångsklasserna för att se till att de kan vara fysiskt på skolan under ett antal dagar i slutet av terminen.

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050