• Start
  • » Nyheter
  • » Fjärrundervisning för år 8-9 på Iggesunds skola

Fjärrundervisning för år 8-9 på Iggesunds skola

Publicerad den 6 maj 2021

Efter att ett antal elever och lärare i team 8-9 på Iggesunds skola konstaterats ha covid-19 införs fjärrundervisning för berörda klasser från och med fredag till och med onsdag.

- Efter det görs en avstämning av läget och vi är beredda att fatta beslut om förlängning om det finns behov, säger lärandenämndens ordförande Jonas Holm.

Smittspridningen är fortfarande stor i Hudiksvalls kommun, främst bland yngre. Krisledningen följer läget i kommunens förskolor och skolor noga.

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050