• Start
  • » Nyheter
  • » Post- och telestyrelsen fördelar ut bredbandsstöd
Kvinna sitter på trappan utanför ystegården med en vit kanin som sällskap

Post- och telestyrelsen fördelar ut bredbandsstöd

Publicerad den 4 juni 2021

Post- och telestyrelsen har av regeringen fått i uppdrag att fördela närmare 1,6 miljarder kronor i bredbandsstöd innan årets slut. Stödmedlen kommer att fördelas mellan tre utlysningsområden: Norrland, Svealand och Götaland.

Hudiksvalls kommun och Fiberstaden har för avsikt att söka PTS stödmedel 2021 för fiberutbyggnad i följande områden:

  • Långbacka
  • Bobygda
  • Malsta
  • Lakbäck
  • Forsa Näset.

Det pågår redan idag dialog där det kan finnas en möjlighet till samförläggning. Hudiksvalls kommunledning står bakom ansökningarna och gläds över att det finns så mycket stödmedel att ansöka om.

Ansökningarna kommer att skickas in under sommaren och besked väntas från PTS i november 2021.

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050