Hälsingegård

Samarbetet i Hälsingland tar ett kliv framåt

Nu tar Hälsingekommunerna nästa steg i samarbetet inom ramen för Hälsingerådet: en gemensam vision för Hälsingland som tar sikte på 2030.

- Kopplat till visionen kommer Hälsingerådets utvecklingsplan revideras, där vi mer konkret anger vad vi vill uppnå med delmål, säger Marie Centerwall, vice ordförande i Hälsingerådet och kommunstyrelsens ordförande i Bollnäs.

Att stärka varumärket Hälsingland är viktigt ur många olika aspekter. Hälsingerådet driver bland annat projektet ”Från besökare till Bofast” tillsammans med Destination Järvsö. Det handlar om att få människor att först upptäcka allt det Hälsingland har att erbjuda i form av boende, rekreation, kultur och fritid. Sedan förhoppningsvis ta steget att flytta till någon av Hälsinglands kommuner.

- Att få fler att flytta hit är också ett sätt att stärka näringslivets konkurrenskraft och kompetensförsörjning för landskapets företag. Något som näringslivet är med och stöttar genom ambassadörsnätverket som består av ledande företag i våra olika kommuner, säger Mikael Löthstam.

Stärkt attraktivitet

För att få kraft i utvecklingsarbetet rekryterar kommunerna nu gemensamt ett antal personer som ska stötta Hälsingerådet i arbetet med marknadsföring, besöksnäring, lobbyarbete nationellt och viss mån internationellt, Eu-projekt och medfinansiering samt samverkansbryggande när det gäller världsarvs- och Hälsingegårdar. Det var en av frågorna på agendan för dagens möte i Hälsingerådet, liksom avrapportering av projektet ”Från besökare till bofast, den gemensamma utvecklingsplanen och vision 2030".

Hälsingerådets ledamöter är eniga:

- Att vi nu tar nästa steg i utvecklingen av samarbetet känns väldigt positivt och kommer på sikt att stärka varumärket och attraktiviteten för Hälsingland som helhet såväl som destination som när det gäller inflyttning.

Fakta: Hälsingerådet är ett samarbete för gemensamma strategiska frågor mellan Hälsinglands kommuner. Varje kommun representeras av kommunstyrelsens ordförande samt en representant för oppositionen.