Elev

Fjärrundervisning för klasser på Läroverket och Sandvalla

Smittspridningen är fortfarande hög och bemanningsläget är ansträngt på många skolor.

Åk 4 vid Sandvalla skola ha fjärrundervisning till och med tisdag 1 februari.

Familjer som har svårt att lösa omsorgen kan kontakta skolan så hittar man en lösning tillsammans, till exempel genom att eleverna får möjlighet att komma till fritids.

Klass 14f i sjuan på Läroverket kommer att ha fjärrundervisning i morgon 28 januari.

- När det gäller Läroverket är anledningen att det problem att lösa bemanningen under fredagen, säger lärandenämndens ordförande Jonas Holm.