• Start
  • » Nyheter
  • » Plug In 2.0 - för att motverka avhopp

Plug In 2.0 - för att motverka avhopp

Publicerad den 13 november 2017

InnehållMålet är att vägleda, coacha samt öka kunskaperna på Bromangymnasiet om hemmasittare och elever (16-18 år) med hög frånvaro liksom att utveckla metoder för handledning, motivationshöjande aktiviteter, samtal och förebyggande arbete.

Syftet är att minska andelen studieavbrott och öka antalet elever som går ut gymnasiet med gymnasieexamen, samt öka andelen IM-elever som blir behöriga till gymnasieskolans nationella program.


Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig

Skriv ut

Bromangymnasiet ska vara en mötesplats för elever där de genom ett aktivt lärande erövrar goda kunskaper och därmed en stark tro på framtiden