Föreläsning

Publicerad den 23 november 2017

Demensförbundet bjöd in Bromangymnasiets Vård- och omsorgselever till en föreläsning om demenssjukdom.
Hans-Inge Lindeskov, sjuksköterska, berättade om vad en demenssjukdom är och hur viktigt det är med anhörigstöd, forskning och vårdyrket.
Pär Rahmström, ordförande i demensförbundet delade med sig av sina egna erfarenheter, en mor med diagnosen Alzheimers samt informerade om lagar och förbundets riktlinjer.

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig

Skriv ut

Bromangymnasiet ska vara en mötesplats för elever där de genom ett aktivt lärande erövrar goda kunskaper och därmed en stark tro på framtiden