HIT-elever på APL (arbetsplatsförlagt lärande)

Under perioden 4 till 15 februari är 5 elever som går HIT17 på utlandspraktik som är förlagd till South Devon College i Paignton. Första veckan består av arbete i skolans verkstadslokaler och den andra och sista veckan är eleverna placerade på olika verkstadsföretag.