• Start
  • » Nyheter
  • » Förtydligande om hemkarantän och delat boende

Förtydligande om hemkarantän och delat boende

Publicerad den 21 mars 2020

Vi får frågor om hur hemkarantän funkar för dem som har dubbelt boende. Smittskyddsläkaren fattade det mycket ovanliga beslutet om hemkarantän för alla som befunnit sig på Bromangymnasiet 9-12 mars för att bromsa smittspridningen som annars snabbt blivit väldigt svår att hantera. Eftersom det rör sig om så många personer som kan ha blivit exponerade för coronaviruset är det viktigt att alla gör vad de kan för att inte sprida viruset vidare till fler än dem man bor med. Annars riskerar situationen snabbt bli väldigt bekymmersam även i Hudiksvall.
Därför vädjar vi till er som har dubbelt boende att stanna på ett ställe under dessa två veckor. Kanske går det att bo en längre period på det andra stället när hemkarantänen är över efter 30 mars?

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig

Skriv ut

Bromangymnasiet ska vara en mötesplats för elever där de genom ett aktivt lärande erövrar goda kunskaper och därmed en stark tro på framtiden