Studentavslutning 2020

På grund av Covid19-pandemin kommer vi inte att kunna genomföra studentavslutningen på traditionellt sätt med samling i aulan och studenttåg.
Skolledningen och studentkommittén arbetar tillsammans för att hitta andra trevliga former för hur vi kan fira er studentexamen.
Mer information kommer efter vårt nästa möte 5 maj.

Bitte Åström, rektor