Fotografering v34

Publicerad den 20 augusti 2019

FOTOGRAFERING
Denna vecka ska alla 1:or fotograferas enligt schema som tidigare skickats ut. Dessa tider MÅSTE följas.
Se schema på HINT under alla medarbetare Broman eller Klassföreståndare Broman och kom i tid med dina elever.

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig

Skriv ut

Bromangymnasiet ska vara en mötesplats för elever där de genom ett aktivt lärande erövrar goda kunskaper och därmed en stark tro på framtiden