Till vårdnadshavare i årskurs 1

Publicerad den 23 augusti 2019

Är du vårdnadshavare till elev på Bromangymnasiet under 18 år? Då behöver du fylla blanketterna övernskommelse elevdator och överenskommelse elev. Du fyller i dem digtalt med e-legitimation.

Behövet ditt barn specialkost?

Frånvaroanmälan

Frånvaromälan kan endast göras av vårdnadshavare eller myndig elev.

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig

Skriv ut

Bromangymnasiet ska vara en mötesplats för elever där de genom ett aktivt lärande erövrar goda kunskaper och därmed en stark tro på framtiden