Vårens nationella prov ställs in

Publicerad den 24 mars 2020

Skolverket har beslutat att nationella proven ställs in under våren med anledning av det nya coronaviruset Covid-19. Skolverket menar att det finns en risk att proven skulle belasta skolorna för mycket just nu och det hade därför inte varit möjligt att genomföra proven på ett likvärdigt sätt som det är tänkt.

Påverkar det här betygen?

De nationella proven är ett viktigt underlag i betygssättningen, men inte det enda. När de nationella proven inte genomförs kommer läraren sätta betyg utifrån andra underlag som till exempel prov, inlämningsuppgifter och dina prestationer på lektionerna.

På Skolverkets sida kan du läsa mer om betygssättning och vad de inställda nationella proven innebär.

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig

Skriv ut

Bromangymnasiet ska vara en mötesplats för elever där de genom ett aktivt lärande erövrar goda kunskaper och därmed en stark tro på framtiden