För kännedom

Publicerad den 20 april 2020

Det är min sorgliga uppgift att meddela att en av våra elever gått bort under helgen, en elev som går på Hotell och Turismprogrammet i år 3. Våra tankar går till de närstående. Krisarbetet leds av biträdande rektor Linda Jonsson.
Urban Wickman
Verksamhetschef

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig

Skriv ut

Bromangymnasiet ska vara en mötesplats för elever där de genom ett aktivt lärande erövrar goda kunskaper och därmed en stark tro på framtiden