Stort tack!

Publicerad den 14 maj 2020

Vi vill tacka Råsjö kross och Hälsingeschakt som sponsrade oss när vi byggde vår nya grusplan på Byg- och anläggningsprogrammet tilsammans med våra elever.

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig

Skriv ut

Bromangymnasiet ska vara en mötesplats för elever där de genom ett aktivt lärande erövrar goda kunskaper och därmed en stark tro på framtiden