Elevlunch

Publicerad den 15 september 2020

Från och med onsdag 16 september kommer alla elever att äta i matsalen eller i aulan. Inga matlådor kommer att delas ut. Gymnasiesärskolan äter i egna lokaler.
De elever som skall äta i aulan är klasser från SA,EK, ES och TE. Det är viktigt att man tittar i sitt schema varje dag var lunchen serveras just den dagen. Står det Aulan på lunchen går man dit. Med denna åtgärd tror vi att vi kan minska antalet elever som äter samtidigt och alla kan får ta del av hela lunchmenyn. Vi fortsätter att hålla avstånd och tvätta händerna.

/Skolledningen

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig

Skriv ut

Bromangymnasiet ska vara en mötesplats för elever där de genom ett aktivt lärande erövrar goda kunskaper och därmed en stark tro på framtiden