Södra entrén

Publicerad den 23 oktober 2020

Kompletterande information om byggarbetena vid idrottsbyggnaden veckorna 44--46:
Det kommer att bli stängsel mellan gaveln på aulan och idrottsbyggnaden. Detta betyder att alla ingångar till idrottsbyggnaden kommer att kunna användas. Man kommer även att kunna använda södra entrén för att gå till och från idrotten.

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig

Skriv ut

Bromangymnasiet ska vara en mötesplats för elever där de genom ett aktivt lärande erövrar goda kunskaper och därmed en stark tro på framtiden