Bromanelever, det är allvar nu!

Publicerad den 12 november 2020

Jag vill påminn er om några viktiga punkter, som ni vet ökar smittspridningen även här i Gävleborg och det finns några enkla direktiv att förhålla sig till här på Bromangymnasiet.

- Stanna hemma om du har symtom, via classroom kan du hålla dig uppdaterad i dina studier.

- Tvätta händerna/använd handsprit när du kommer till skolan.

- Tvätta händerna mellan lektioner och när du ska äta lunch.

- Hjälp till med att torka av bordet där du ätit, det finns desinfektionsmedel utplacerat i matsalen.

- Håll fysiskt avstånd och skapa inte onödig trängsel, till exempel när ni går in i ett klassrum, matsal eller vid elevcafeterian

- Undvik folksamlingar, trängsel och tillfällen där många träffas.

Jag värderar vår möjlighet att kunna bedriva undervisningen på plats och därför behöver alla hjälpa till att minska smittspridningen. Tack för att ni tar ert ansvar.

Urban Wickman, gymnasiechef

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig

Skriv ut

Bromangymnasiet ska vara en mötesplats för elever där de genom ett aktivt lärande erövrar goda kunskaper och därmed en stark tro på framtiden