Skolplatsen - för dig som elev och vårdnadshavare

Logga in i Skolplatsen

Hur loggar jag in i Skolplatsen?

I Skolplatsen kan du som elev:

 • Anmäla frånvaro (om du fyllt 18 år)
 • Ändra kontaktuppgifter
 • Se din studieplan
 • Se ditt studieresultat
 • Välja individuellt val
 • Högskoleförberedande program och vård- och omsorgsprogrammet kan välja programfördjupningar
 • Se din närvaroöversikt

I Skolplatsen kan du som vårdnadshavare:

 • Anmäla och se ditt barns frånvaro (om du har barn under 18 år måste du som vårdnadshavare anmäla frånvaro varje dag innan klockan 10).
 • Registrera kontaktuppgifter, e-post och telefon.
 • Se ditt barns studieplan och vilka kurser som barnet läser.
 • Se ditt barns betyg efterhand de kommer in.

Frånvaroanmälan

Behöver du frånvaroanmäla ditt barn som är under 18 år?

Du anmäler ditt barns frånvaro i Skolplatsen fram tills att barnet fyllt 18 år. Det gör du senast klockan 10 varje dag som barnet är frånvarande.

Är du över 18 år och ska frånvaroanmäla dig själv?

Om du är över 18 år anmäler du som elev din frånvaro i Skolplatsen. Tänk på att göra din frånvaroanmäla senast klockan 10 varje dag som du är frånvarande.

Logga in i Skolplatsen

Hur loggar jag in som elev?

Som elev loggar du in med mobilt BankID/BankID eller med din googleinloggning.

Hur loggar jag in som vårdnadshavare?

Vårdnadshavare loggar in med Mobilt BankID/BankID. Som vårdnadshavare väljer du vilket barn det avser och skriver in din e-postadress (gäller endast första gången du loggar in, samt vid eventuellt byte av e-postadress).

Registrera dina kontaktuppgifter i Skolplatsen så att vi kan skicka ut viktig information till dig

Du som elev behöver registrera telefonnummer och e-post i Skolplatsen

För att vi ska kunna nå dig med viktig information behöver du som elev registrera telefonnummer och din skolmail i Skolplatsen (utb.elev.hudiksvall.se). När du loggat in i Skolplatsen behöver du gå in under kontaktuppgifter och registrera ditt telefonnummer och e-postadress. Om du ändrar telefonnummer behöver du gå in och fylla i det nya numret.

Du som vårdnadshavare behöver registrera telefonnummer och e-post i Skolplatsen

För att vi ska kunna nå dig med viktig information behöver du som vårdnadshavare registrera telefonnummer och e-post i Skolplatsen. Det gör du genom att logga in i Skolplatsen gå in under kontaktuppgifter och registrera ditt telefonnummer och e-postadress. Om du ändrar nummer eller e-post behöver du gå in och fylla i det nya numret.

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig
Skriv ut

Bromangymnasiet ska vara en mötesplats för elever där de genom ett aktivt lärande erövrar goda kunskaper och därmed en stark tro på framtiden