skolplatsen för dig som elev

Skolplatsen - för dig som elev

I Skolplatsen kan du som elev:

  • Anmäla frånvaro (om du fyllt 18 år)
  • Se din studieplan
  • Se ditt schema
  • Se ditt studieresultat
  • Välja individuellt val
  • Ändra kontaktuppgifter
  • Se din närvaroöversikt

Komihåg att skriva in ditt telefonummer

När du loggat in i Skolplatsen komihåg att gå in under kontaktuppgifter och fyll i ditt telefonnummer . Om du ändrar nummer under skoltiden behöver du gå in och fylla i det nya numret.

Behöver du göra en frånvaroanmälan?

Du anmäler din frånvaro i Skolplatsen. Upp till att du fyllt 18 år är det din vårdnadshavare som anmäler din frånvaro i Skolplatsen. Tänk på att frånvaroanmäla dig senast kl.10.00.

Hur loggar jag in som elev?

Som elev loggar du in med mobilt BankID/BankID eller med din googleinloggning.

Hur loggar jag in som vårdnadshavare?

Vårdnadshavare loggar in med Mobilt BankID/BankID. Som vårdnadshavare väljer du vilket barn det avser och skriver in din e-postadress (gäller endast första gången du loggar in, samt vid eventuellt byte av e-postadress).

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig
Skriv ut

Bromangymnasiet ska vara en mötesplats för elever där de genom ett aktivt lärande erövrar goda kunskaper och därmed en stark tro på framtiden