Studiebidrag för gymnasiestuderande

På CSN:s hemsida finner du mer information om ditt studiebidrag med mera.

Frånvaro/skolk

Information om studieekonomi

Du som går gymnasiet får studiehjälp (består av studiebidrag och extra tillägg) från och med kvartalet efter det att du fyllt 16 år och till och med vårterminen det år du fyller 20 år. Mer detaljerad information om studiestöd finner du på CSN:s hemsida, www.csn.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Studiebidraget utbetalas 10 månader per år under tiden september – juni. Du behöver inte ansöka om studiebidraget, det betalas ut automatiskt i och med att skolan registrerar dig som studerande. För att få ersättning för den 10:e månaden krävs heltidsstudier hela läsåret.

När du fyller 20 år

När du läser på gymnasiet får du studiehjälp (studiebidrag samt eventuellt inackorderingstillägg och extra tillägg) från CSN till och med vårterminen det år du fyller 20 år.

Om du vill fortsätta att studera med pengar från CSN efter vårterminen det år du fyller 20 år, måste du själv söka studiemedel. Studiemedel består av bidrag och lån, men det går att söka enbart bidraget. Du söker studiemedel på www.csn.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Tänk på att söka i tid, eftersom du bara kan få studiemedel för fyra veckor bakåt i tiden.

Flerbarnstillägg

Om du har syskon kan dina föräldrar ansöka om flerbarnstillägg via försäkringskassan.

Blankett för anmälan finns på www.forsakringskassan.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Extra tillägg

Detta är ett bidrag som prövas med hänsyn till dina föräldrars ekonomi. Om din/dina vårdnadshavares gemensamma inkomster är mindre än 125 000 kr per år före skatt kan du ansöka om detta bidrag. Bidragets storlek varierar mellan 285 kr – 855 kr per månad och betalas ut 10 månader per år.

Inackorderingsstöd

Om du går på en kommunal gymnasieskola kan du söka inackorderingsstöd i din hemkommun. Inackorderingsstöd är ett kommunalt bidrag för boende, fördyrat uppehälle och resor till och från hemmet (folkbokföringsadressen).

Busskort

Om du studerar i annan kommun kan du få busskort för dagliga resor. Idag gäller att du ska ha 6 km till skolan för att få busskort. Har du inackorderingstillägg får du inget busskort.

Kontant resetillägg

Om det saknas bussförbindelser för del av eller hela resvägen kan du ansöka om kontant resetillägg. Ansökan ska lämnas in senast 4 veckor efter terminsstart.

Studieekonomi

Kontakta kuratorerna på skolan om du har frågor om studieekonomi. Hos kuratorerna finns också ansökningsblanketter för olika bidrag.

Du kan även hitta mer information på www.csn.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Telefonnumret till CSN är 0771-276 000.

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig
Skriv ut

Bromangymnasiet ska vara en mötesplats för elever där de genom ett aktivt lärande erövrar goda kunskaper och därmed en stark tro på framtiden