Gruppbild

Individuella program

Genom träning i socialt samspel och med verkligheten som lärobok ger vi dig erfarenheter som förbereder för vuxenlivet. Vi finns på Bromangymnasiet i moderna lokaler med ny teknik.

Inom individuella programmet läser du sex ämnesområden:

 • Estetisk verksamhetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster- utvecklar din förmåga att uttrycka dig med olika material och former, vilket ger upplevelser som berör och berikar ditt vuxenliv
 • Hem- och konsumentkunskaplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - utvecklar din förmåga att så självständigt som möjligt klara din personliga hygien och egna måltider, utvecklar sin förmåga att ta initiativ, planera och genomföra vardagliga sysslor
 • Idrott och hälsalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - utvecklar din motorik, kroppsuppfattning, kondition och styrka. Du lär dig också mer om hälso-, hygien- och matvanor.
 • Individ och samhällelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - ger dig kunskaper om omvärlden och ger dig förutsättningar att utvecklas till en självständig person som kan vara delaktig i samhället
 • Natur och miljölänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - ger dig kunskaper om människokroppen, växter, djur och natur
 • Språk och kommunikationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - ger dig redskap för att förstå och tolka omvärlden, utvecklar din förmåga att kommunicera med hjälp av olika språkliga redskap och hjälpmedel.

På individuella programmet kommer du att erbjudas en innehållsrik, varierande och intresseväckande undervisning där verkligheten och närmiljön är den viktigaste läroboken. Undervisningen utgår alltid från dina behov och förutsättningar. Grunden är struktur och tydlighet. Kommunikation i olika former står i centrum - att förstå och göra sig förstådd. Undervisningen lägger stor vikt vid att du får uppleva med alla dina sinnen.

Utifrån dina behov och förutsättningar görs en individuell studieplan. Den individuella studieplanen bygger på dina färdigheter, intressen och dina anhörigas prioriteringar.

Vi lägger stor vikt vid samarbetet mellan hem, skola, fritid och boende.


 

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig
Skriv ut

Kontakt

 • Individuella program

  Irja Carlsson, ICn

  irja.carlsson@hudiksvall.se

  Rektor

  Bromangymnasiet

  Skolenhet 3

  Mobil: 073-274 12 39

  * Individanpassad gymnasieutbildning (212:an)

  * Gymnasiesärskolan

  * Plug-in

  Malin Danielsson, MDn

  malin.d@utb.hudiksvall.se

  Speciallärare

  Bromangymnasiet

  Individuella program

  Telefon: 0650-55 69 05

  Mobil: 072-54 99 245

   

  Ulrika Eriksson, UEn

  ulrika.e1@utb.hudiksvall.se

  Specialpedagog

  Bromangymnasiet

  Individuella program

  Telefon: 0650- 55 69 05

   

Bromangymnasiet ska vara en mötesplats för elever där de genom ett aktivt lärande erövrar goda kunskaper och därmed en stark tro på framtiden