Barn som far illa

Alla vuxna har ansvar att se till att barn inte far illa. Om du misstänker att kommunen behöver ingripa för att hjälpa och skydda barnet bör du ta kontakt med socialtjänsten.

När en anmälan har kommit in till socialtjänsten görs en bedömning om en utredning ska inledas. För att hjälpa barnet har socialtjänsten olika insatser.

Du kan prata med socialtjänsten innan du gör en anmälan

Innan du gör en anmälan kan du prata med oss och beskriva din oro för barnet. Du kan vara anonym och behöver inte uppge barnets identitet.

Hur gör jag en orosanmälan?

Du anmäler misstanke om att ett barn far illa till socialtjänsten, skriftligt via vår e-tjänst eller muntligt. Du använder vår e-tjänst oavsett om du omfattas av anmälningsplikt eller gör din anmälan som privatperson.

Anmälan bör göras skriftligt. Om saken är brådskande kan anmälan göras muntligt för att sedan i efterhand lämnas skriftligen. Det är sedan socialtjänstens uppgift att utreda vilka åtgärder som eventuellt behöver sättas in.

Kan jag vara anonym?

Ja, du kan vara anonym om du inte omfattas av anmälningsplikt. Du behöver logga in med mobilt bank-id, men om vill du vara anonym i din anmälan visas inte dina personuppgifter när du skickar in anmälan till oss. Om en anmälan görs anonymt är det viktigt att den är så utförlig som möjligt eftersom vi inte kan kontakta dig för att få mer information.

Vilka omfattas av anmälningsplikt?

Om du kommer i kontakt med barn och unga i din yrkesroll omfattas du av anmälningsplikt.

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Kontakt

 • Social- och omsorgsförvaltningen

  social.omsorg@hudiksvall.se

  Växel: 0650-190 00

  824 80 Hudiksvall

 • Akut fara?

  Ring 112!

 • Socialjour

  026-10 02 25

  Öppettider: Mån-tors kl 17-23, fre kl 17-02, lör kl 16-02,kl sön 16-23.
  När jouren har stängt finns en beredskap för akuta frågor och då nås socialjouren via 112.

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050