Elevhälsa

Alla barn och ungdomar behöver ibland hjälp och stöd för att må bra och klara skolan. Därför finns elevhälsan.

På alla skolor finns tillgång till en elevhälsa. Där finns exempelvis skolsköterskor, skolläkare, skolkurator, skolpsykolog och specialpedagog.

Tillsammans med lärarna och annan personal på din skola arbetar elevhälsan för att skapa miljöer som gör det lättare för elever att lära, utvecklas och må bra. Elevhälsan arbetar framförallt förebyggande och med din och dina skolkamraters hälsa.

I menyn till vänster kan du läsa mer om vad vi inom elevhälsan gör och vart du kan vända dig med olika frågor. Vi finns för dig som går i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola.

Skolsköterska och skolläkare

Skolsköterskan ser till barn och elevers hälsa genom hälsobesök, vaccinationer och öppen mottagning där det finns möjlighet till samtal och enklare sjukvård. Om du har skolrelaterade problem eller medicinska frågor som rör din utveckling kan du få hjälp av skolläkaren.

Skolkurator

Om du känner dig ledsen, har problem i skolan, med vänner eller familj, om du känner oro och ängslan kan du prata med skolkuratorn på din skola.

Skolpsykolog

Varje rektor ansvarar för elevhälsan på sin skola. Kontakta din rektor om du behöver komma i kontakt med skolpsykolog.

Specialpedagog

Varje rektor ansvarar för elevhälsan på sin skola. Kontakta din
rektor om du behöver komma i kontakt med specialpedagog.

Hjälp i förskolan

Om ditt barn är i behov av särskilt stöd har förskolan tillgång till ett Förskoleteam som består av specialpedagoger och logoped.

Genom att hålla utbildning för personalen på förskolan, göra verksamhetsbesök på förskolan, jobba med lärmiljön samt vara rådgivare till förskolepersonal och rektorer jobbar vi för att ditt barns behov ska mötas i en inkluderande miljö.

Förskoleteamets insatser är ett komplement till förskolans pedagogiska verksamhet och kan jobba på organisations- grupp- och individnivå. Det är förskolans rektor som ansöker om stödinsatser.

Mobbning och kränkande behandling

Ingen ska behöva må dåligt och vara rädd i skolan. Blir du eller någon skolkamrat mobbad eller illa behandlad? Prata med din lärare, skolsköterska, skolkurator eller någon annan på din skola.

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Kontakt

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050