Inkomst

Barnomsorgsavgiften betalas utifrån den bruttoinkomst (det du tjänar innan skatten är avdragen)som barnets familj har. Ändringar av inkomster görs via vår e-tjänst eller på blankett när er bruttoinkomst eller familjeförhållanden ändras.

Hur och när ska jag anmäla min inkomst?

Du anmäler din bruttoinkomst (det du tjänar innan skatten är avdragen) via e-tjänsten inkomstförfrågan.

Första gången du anmäler din bruttoinkomst är när ditt första barn får en placering på förskolan eller fritidshemmet. Därefter är du som vårdnadshavare skyldig att anmäla en inkomstförändring så fort som möjligt till kommunen.

Måste jag uppge min partners inkomst även om min partner inte är vårdnadshavare till mitt barn?

Ja, det måste du om ni är gifta eller sammanboende. Är ni gifta eller sammanboende ligger bådas bruttoinkomst till grund för avgiften, även om din partner inte är vårdnadshavare till ditt barn.

Vad händer om jag har registrerat fel inkomstuppgift?

​Om du har registrerat fel inkomstuppgift debiteras fel avgift. Några gånger per år gör vi stickprover och jämför hushållens deklarerade inkomster med de inkomstuppgifter som är registrerade hos oss.

Om du har betalat för mycket i avgift kommer du att få en utbetalning. Om du har betalat för lite får du påslag på fakturan.

Vad är hushållets avgiftsgrundande inkomst?

​Som hushållets avgiftsgrundande inkomst räknas makes, makas, sambos sammanlagda inkomst oavsett släktskap till barnet.

Inkomstuppgift ska lämnas:

 • innan barnets placering påbörjas
 • när familjens inkomst ändras
 • när familjeförhållandena ändras
 • efter begäran från kommunen

Avgiftsgrundande inkomst är:

 • Inkomst av tjänst
 • Inkomst av näringsverksamhet
 • Skattepliktiga ersättningar
 • Skattepliktiga förmåner
 • Taxerad förvärvsinkomst
 • Föräldrapenning
 • Arbetslöshetsersättning
 • Kontant arbetsmarknadsstöd
 • Aktivitetsstöd
 • Sjukpenning
 • Sjukersättning eller aktivitetsersättning
 • Familjehemsföräldrars arvodes- och omkostnadsersättning
 • Familjebidrag i form av familjepenning
 • Vårdbidrag för barn till den del det utgör arvode
 • Pension (ej barnpension)
 • Skattepliktiga förmåner
 • Övriga i förekommande fall skattegrundande inkomster

Ändra inkomst

Du kan ändra inkomst direkt via vår e-tjänst för barnomsorg eller via blanketten.

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Kontakt

Bildlänk till E-tjänster för förskola och skola

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050