Fritidsgårdar

Ungdom spelar biljard

Fritidsgården är en plats för trygga möten i en drogfri miljö mellan i första hand ungdomar i åldrarna 13-18, oavsett kön, funktionsvariation, livsstil, etnisk bakgrund, politisk- eller religiös åsikt, organiserad av kompetent och utbildad personal.

Vilka fritidsgårdar finns det?

Det finns fem kommunala fritidsgårdar, de ligger i:

 • Hudiksvall
 • Delsbo
 • Iggesund
 • Forsa
 • Näsviken

När har fritidsgårdarna öppet?

Hudiksvalls fritidsgård

 • Måndag kl 15-21
 • Tisdag kl 15-21
 • Onsdag kl 15-21
 • Fredag kl 15-22

Delsbo fritidsgård

Udda veckor:

 • Tisdag kl 15-21
 • Onsdag kl 14-17.30
 • Torsdag kl 15-21

Jämna veckor:

 • Måndag kl 15-21
 • Onsdag kl 15-21
 • Fredag kl 14.30-22

Iggesunds fritidsgård

 • Måndag kl 17-21
 • Onsdag kl 17-21
 • Fredag (udda veckor) kl 17-22.30

Forsa fritidsgård

 • Måndag kl 15-21
 • Onsdag kl 15-21

Fritidsgården Drivknuten

fritidsgården för motorintresserade.

 • Måndag kl 16-20
 • Onsdag kl 16-20

Näsvikens fritidsgård

Stängt tills vidare. Näsvikens bygdegård har öppet för ungdomar tisdagar 18-21.

Vad är centralt i fritidsgårdens verksamhet?

Den öppna verksamheten som är central hos oss syftar till att under fria former underlätta och ge utrymme till främst unga människors möten på deras fritid. I den öppna verksamheten ska det finnas förutsättningar för unga människor att utveckla en positiv livsstil och ett gott livsmönster. Verksamheten är frivillig. Besökarna kommer när de själva vill. I eller i anslutning till öppen verksamhet skapas ofta tillfälliga eller mera varaktiga aktiviteter.

Är det vuxenfritt på fritidsgårdarna?

Inte en chans, men det är andra vuxna än i hemmet och skolan. Vuxna som man också kan lita på och prata med. Vuxna som föregår med gott exempel och som respekterar ungdomarna och deras syn på tillvaron. Personalen på fritidsgårdarna är utbildade fritidsledare eller har annan utbildning för att arbeta med ungdomar. Fritidsledarens uppgift är att ta till vara och främja besökarens förutsättningar, kreativitet, behov och personliga intressen både i grupp och enskilt.

Finns det regler på fritidsgårdarna?

Fritidsgården har få, enkla, självklara regler som alla känner till. Regler som är lätta att förstå men kanske inte alltid så lätta att följa.

Respekten

Alla människor har lika värde. Man måste respektera att andra inte tänker, tycker och vill göra precis som man själv. Vill man förändra något gör man det demokratiskt genom diskussion och förhandling.

Språket

För att skapa trygghet krävs ett schysst uppträdande. Man använder inte nedsättande eller kränkande uttryck till eller om varandra.

Drogfriheten

All verksamhet på fritidsgårdarna är drogfri. Det är en trygghet för både ungdomar och föräldrar. Det gör det lättare att säga nej! Den som bryter mot den regeln avvisas och föräldrarna kontaktas så snart som möjligt. I vårt yrke som fritidsledare ingår även anmälningsplikt. Huvudansvaret för vad ungdomarna gör på sin fritid ligger alltid på föräldrarna. Personalen ansvarar för att, tillsammans med föräldrarna och ungdomarna själva, skapa en trygg och säker miljö på fritidsgården.

Vad kan man göra på fritidsgårdarna?

Fritidsgården kan vara ett extra vardagsrum. Man kan sitta och snacka, lyssna på musik, spela spel utan att känna krav på att delta i någon styrd verksamhet. En mötesplats för ungdomarna helt enkelt. Fritidsgården är ibland ett riktigt aktivitetscentrum. Det pågår regelbundna aktiviteter som man kan delta i om man själv vill.

Fritidsgården kan bli ett disco för en kväll. Full fart på dansgolvet, olika festteman med mera. Absolut drogfritt förstås! Vi anordnar även resor och övriga aktiviteter utanför fritidsgården. Fritidsgården blir det som ungdomarna och personalen gör den till. Med ungdomlig kreativitet och nyfikenhet går det att göra mycket.

Jämlikhet och demokrati får inte stanna vid bara snack

Är det skillnad på tjejer och killar? Klart det är. Behandlas människor olika på grund av kön? Klart att de gör. Är det nåt fel med det då? Det beror på.

På fritidsgården är det viktigt att man känner sig respekterad oavsett kön. Kulturell bakgrund eller fysiska tillkortakommanden spelar inte heller någon roll. Tjejer och killar vill inte göra samma saker. Eller vill göra nästan samma saker, men inte på samma sätt. Av tradition, fördomar eller vana behandlar vi varandra efter olika könsrollsmönster. Det kan bli väldigt fel.

På fritidsgården lyssnar vi till individerna. Vad är viktigt, vad är roligt, hur ska vi vara mot varandra, hur reagerar vi, hur löser vi konflikter? Demokrati är tufft. Varje person har rätt att säga sin mening, men måste också lyssna på andra. Man har inte mer att säga till om för att man är stark, eller snygg, eller bra på innebandy. Vi försöker lära oss att säga vår åsikt och att lyssna på och värdera andras åsikter.

Film om Drivknuten i Hudiksvall - fritidsgård för motorburen ungdom

 

Film om Hudiksvalls fritidsgård

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Kontakt

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050