Grundskola

Närbild på flera grundskoleelever som står lutad över kameran och skrattar. Bilden är tagen underifrån.

Förskoleklass är en egen skolform inom skolan och är obligatorisk för alla barn från 6 års ålder. Grundskolan är en obligatorisk nioårig skolform för barn i åldern 7–15 år.

Tänk dig en skola som står för nyfikenhet, nytänkande och närhet. Där varje elev får vara den hen vill vara. Där vi tillsammans kan utveckla idéer och odla drömmar.

Vi vill göra skillnad och skapa möjligheter för våra elever i nutid och för framtid. Hos oss ska alla barn, unga och vuxna känna jag kan, jag vill, jag vågar!

Utbildningen ska bidra till elevens personliga utveckling, förbereda eleven för aktiva livsval och lägga grunden till fortsatt lärande.

I Hudiksvalls kommun finns både kommunala och fristående grundskolor. Du kan önska vilken grundskola ditt barn ska gå i.

Här hittar du mer information om kommunens skolor:

Läroplan och Skollag

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Kontakt

Bildlänk till e-tjänster för förskola och skola
Bildlänk till sidan Turlistor skolskjuts. Här hittar du tider och turlistor för dig som har skolskjuts med beställningstrafik
Bildlänk till sidan som visar en karta över Hudiksvalls kommuns upptagningsområden. Vilken grundskola tillhör du?
Bildlänk till sidan Mat till skolor och förskolor. Vi vill att lunchen ska vara något man ser fram emot under dagen och bidra till att skapa bra matvanor för barn och elever. Måltiderna ska vara näringsriktiga och vi strävar efter att följa Livsmedelsverkets riktlinjer för bra måltider i skola, förskola och fritidsverksamhet - läs mer här
Bildlänk till sidan Digitalt stöd i undervisningen. Här kan du läsa mer om digitala verktyg och läromedel
Bildlänk till sidan Gymnasievalet. Här kan du läsa om hur du ansöker till gymnasiet
Bildlänk till sidan Synpunkter och klagomål. Där kan du lämna dina synpunkter, klagomål och beröm.

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050