En flicka tittar fram bakom ett föremål på bordet. Hon är glad och lutar sig ner och har lagt sitt huvud mot sin arm som ligger på bordet.

Förskoleklass

I förskoleklass får ditt barn en lekfull övergång från förskolan till skolan. Här möts förskolans och grundskolans pedagogik för att stimulerar ditt barn utveckling och lärande.

Vad är förskoleklass?

Förskoleklassen är en egen skolform inom skolan. Här sätts grunden för ditt barns fortsatta skolgång och det livslånga lärandet. Förskoleklassen är avgiftsfri.

Skolan kommer att bjuda in till informationsträffar under vårterminen innan barnet börjar förskoleklass.

Måste mitt barn gå i förskoleklass?

Förskoleklass är obligatorisk för alla barn från och med höstterminen det år de fyller sex år. Det innebär att ditt barn får närvaroplikt på samma sätt som elever i grundskolan.

Vilka dagar går mitt barn i förskoleklass?

Eleverna i förskoleklass går fem dagar i veckan, måndag till och med fredag. Förskoleklassen börjar och slutar dagen samma tider som årskurs 1 på barnets skola.

Förskoleklassen har också samma läsårstider och lovtider som skolan.

Vilken skola kommer mitt barn bli placerad på?

Ditt barn är garanterad en plats på den kommunala skolan inom upptagningsområdet utifrån ditt barn folkbokföringsadress.

Här kan du se en karta över skolornas upptagningsområden. Genom att söka på barnets folkbokföringsadress ser du vilken skola ditt barn tillhör.

Du kan ansöka om att få byta till en skola utanför upptagningsområdet. Där får barnet gå om det finns plats.

Hur gör jag om jag vill välja en annan kommunal skola?

Om du vill ha en placering på en annan kommunal skola gör du en ansökan om byte av skola via e-tjänsten eller blanketten nedan.

Det är rektor på önskad skola som avgör om det är möjligt att börja på den önskade skolan istället för skolan i upptagningsområdet. Varje rektor försöker tillgodose ditt önskemål i val av skola, men det förutsätter att det inte innebär organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen.

Hur gör jag om jag vill välja en fristående skola

Vid val av fristående skola kontaktar du som vårdnadshavare själv den aktuella skolan. När du ansöker till en fristående skola måste du också meddela det till den kommunala skolan inom upptagningsområdet.

När ni har fått platsen på den fristående skolan bekräftad meddelar du även det till den kommunala skolan inom upptagningsområdet.

Får mitt barn åka skolskjuts till förskoleklassen?

Som elev i förskoleklass har ditt barn rätt till skolskjuts enligt kommunens skolskjutsreglemente.

Får barn i förskoleklass gå på fritidshem?

Om du som vårdnadshavare arbetar eller studerar har ditt barn möjlighet att gå i fritidshem. Läs mer om vad som gäller för fritidshem nedan. Skolskjuts anordnas inte till och från fritidshem

Finns det förskoleklass i grundsärskolan?

Det finns ingen förskoleklass för grundsärskolan. Placering av barn som har rätt till grundsärskola sker i dialog med dig som vårdnadshavare.

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Kontakt

Bildlänk till sidan som visar en karta över Hudiksvalls kommuns upptagningsområden. Vilken grundskola tillhör du?
Bildlänk till sidan om Val och byte av skola

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050