En låda med olika fack. I facken ligger pennor uppdelade efter färg.

Frågor och svar inför skolstart

För vissa innebär det nya läsåret en ny klass i en ny skola. För andra tar det vid där vårterminen slutade. Här hittar du frågor och svar inför skolstarten.

Ska du börja på Bromangymnasiet?

Här hittar du information inför skolstarten på Bromangymnasiet:

Ska du börja på någon av våra grundskolor?

Här hittar du skolstarttider, frågor och svar och sådant som är bra att göra inför skolstarten.

Vilken tid börjar skolan?

Här hittar du skolstartstider och uppsamlingsplats för våra grundskolor.


Skolstartstider 24 augusti 2021

Skola

Tid

Uppsamlingsplats

Övrigt

Björkbergs skola

8:00

I respektive klassrum


Ede skola

8:10

Information skickas
ut inför skolstart


Edsta skola

8:20

Skolgården


Enångers skola

8:00

Skolgården


Friggesunds skola

7:50

Skolgården


Håsta skola

8:00

Skolgården


Idenors skola

8:40

Skolgården utanför
blå dörr

Alla
elever slutar
kl. 14:05

Iggesunds skola

8:00

Samling vid respektive
byggnad:

- F-klass och åk 3: södra
delen av hus F

- åk 1-2: A-huset
- åk 4-5: hus C
- åk 6 och 8: hus C
- åk 7 och 9: TimmerstockenLunds skola

8:10

Information skickas
ut inför skolstart


Läroverket

8:00

- årskurs 7: samling
på skolgården

- årskurs 8 och 9: i
respektive klassrumMalsta skola

8:20

Skolgården


Njutångers skola

8:00

Skolgården


Näsvikens skola

8:30

Information skickas
ut inför skolstart


Sandvalla skola

8:00

Information skickas
ut inför skolstart


Skolbyn

8:00

- Förskoleklass: flaggstången
på skolgården

- Övriga årskurser: skolgårdenSvågadalens skola

8.00

I respektive klassrum


Västra skolan och
Grundsärskolan

8:00

Information skickas
ut inför skolstartÖstra skolan

8:00

- årskurs 7: samling
på skolgården

- årskurs 8 och 9: i
respektive klassrum 

Coronaanpassningar i våra grundskolor

Med anledning av coronapandemin anpassar vi vår verksamhet. För dig som vårdsnadshavare innebär det att:

  • hämtning och lämning till fritidshem/skola sker utomhus
  • inga fysiska föräldramöten genomförs

 

Att göra inför skolstart

Om ditt barn behöver fritids behöver du ansöka om det.

Ska ditt barn gå på fritids? Då behöver du lämna in ett schema.

För att vi ska kunna nå dig som vårdnadshavare behöver du fylla i ditt telefonnummer och din skolmail i Skolplatsen.

Hur gör jag för att registrera mitt telefonnummer och mail i Skolplatsen?

När du loggar in behöver du använda ditt mobila bankid. Gå in på “ändra kontaktuppgifter”. Fyll i din mail och ditt mobilnummer och klicka på “Spara ändringar”.

Specialkost och anpassad måltid beställs via e-tjänst. Här hittar du mer information och kan göra din ansökan:

Om du inte redan gjort det så är ett tips att ladda ner appen Unikum Familj som du hittar i App Store och Google Play. I Unikum får du information från skolan.

 

Frågor och svar inför skolstart

Du som har rätt till skolskjuts får information skickad till dig under juni månad. Du hittar tider och turlistor för beställningstrafik här:

Åker du skolskjuts med linjetrafik hittar du tider och turlistor på X-trafiks hemsida.

För att resa med linjetrafik krävs giltigt skolkort/skolbiljett från första skoldagen. Du som ska resa med linjetrafik för första gången kommer att få ditt skolkort hemskickat innan skolstart eller utdelat av skolan under första veckan. Har du beviljats skolkort tidigare läsår och ska fortsätta resa med detta kommer det gamla kortet att återladdas med ny "biljett". Skolkortet gäller tillsvidare och du ska därför behålla ditt kort inför kommande läsår.

Vem får skolskjuts?

Skolskjuts är för dig som går i förskoleklass, grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola och innebär att du kan få resor mellan ditt hem och den skola som kommunen placerat dig på.

Nej, skolskjuts ordnas i anslutning till skoldagens början och slut, inte till och från fritidshem. Du som går på särskola kan få skolskjuts till fritidshem.

Hudiksvalls kommun satsar på dig som ungdom och erbjuder därför busskortet Ung i Glada Hudik. Busskortet innebär att du kan åka gratis med X-trafik inom Hudiksvalls kommun från det att du börjar i årskurs 7 fram till den 30 juni det år du fyller 19 år.

Vem kan gå på fritids? När är fritidshemmen öppet? Hur ansöker jag? Vad kostar det?

I våra förskolor och grundskolor använder vi det digitala verktyget Unikum för att dokumentera det enskilda barnets lärande och kommunicera med dig som vårdnadshavare.

Genom Unikum kan du följa ditt barns utveckling och lärande på ett lättillgängligt sätt. Dokumentationen i Unikum används dessutom som grund för utvecklingssamtalet.

Om du behöver vara ledig från skolan måste du ansöka om ledighet. Här kan du läsa mer om vad som gäller och hur du gör.

Alla elever från årskurs 3 i grundskolan samt årskurs 1 i gymnasiet i Hudiksvalls kommun får under sin studiegång tillgång till en dator. Här hittar du reglerna för elevdatorerna:

Har dina föräldrar ett annat språk än svenska som modersmål? Pratar du ett annat språk än svenska hemma? Har du baskunskaper språket men vill lära dig mer? Då har du möjlighet att läsa modersmål som ett ämne i skolan.

Utvecklingssamtalet ska genomföras minst en gång per termin. Utvecklingssamtalet är ett samtal mellan dig, ditt barn och barnets mentor.

Skolan ansvarar tyvärr inte för ditt barns värdesaker.

Skolfoto är inte obligatoriskt. Vissa tar skolfoto och andra inte. Det skiljer sig mellan skolor.

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Kontakt

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050