Skolstart

Frågor och svar inför skolstart

Vi hoppas att du har ett bra sommarlov och är redo för skolstarten. Tiderna för första skoldagen för våra skolor hittar du här.

Skolstartstider 2020

Skola

Vilken dag börjar skolan?

Vilken tid börjar skolan?

Vart ska vi samlas?

Björkbergsskolan

19 augusti

Kl. 8.00

Ditt klassrum

Ede skola

19 augusti

Kl. 8.10 

Skolgården

Edsta skola

19 augusti

Kl. 8.20

Skolgården

Enångers skola

19 augusti

Kl. 8.00

Skolgården

Friggesunds skola

19 augusti

Kl. 7.50

Skolgården

Håsta skola

19 augusti

Kl. 8.00

Skolgården

Idenors skola

19 augusti

Kl. 8.45

Skolgården vid stentrappan

Iggesunds skola

19 augusti

Kl. 8.00

Skolgården

Årskurs 6-7 - vid Timmerstocken

Lunds skola

19 augusti

Kl. 8.10 

Skolgården sedan respektive klassrum

Läroverket 

19 augusti

Kl. 8.00 

Årskurs 7 - skolgården

Årskurs 8 och 9 - ditt klassrum

Malsta skola

19 augusti

Kl. 8.20 

Skolgården

Njutångers skola

19 augusti

Kl. 8.15

Skolgården

Näsvikens skola 

19 augusti

Kl. 8.30

Skolgården sedan respektive klassrum

Sandvalla skola

19 augusti

Kl. 8.00

Förskoleklass - vid klätterställningen på baksidan.

Årskurs 1 - på baksidan vid grinden.

Årskurs 2 - vid klätterställningen på framsidan.

Övriga klasser - utanför sina klassrum.

Skolbyn

19 augusti

Kl. 8.00

Skolgården

Svågadalen

19 augusti

kl. 8.30

Skolgården

Västra skolan/
Grundsärskolan

19 augusti

Kl. 8.00

Ditt klassrum

Östra skolan/
Östra grundsärskolan

19 augusti

Kl. 8.00

I ditt klassrum, samt skolgården


Skolstartstider Bromangymnasiet

Att göra inför skolstart

Om ditt barn behöver fritids behöver du ansöka om det.

Ska ditt barn gå på fritids? Då behöver du lämna in ett schema.

För att vi ska kunna nå dig som vårdnadshavare behöver du fylla i ditt telefonnummer och din skolmail i Skolplatsen.

Hur gör jag för att registrera mitt telefonnummer och mail i Skolplatsen?

När du loggar in behöver du använda ditt mobila bankid. Gå in på “ändra kontaktuppgifter”. Fyll i din mail och ditt mobilnummer och klicka på “Spara ändringar”.

Om du inte redan gjort det så är ett tips att ladda ner appen Unikum Familj som du hittar i App Store och Google Play. I Unikum får du information från skolan.

Vi använder bilder, filmer och ljudupptagningar för att dokumentera elevernas utveckling och lärande.

För att vi ska få publicera bilder, filmer och ljudupptagningar i grupp- och klassloggar i lärplattformen eller använda materialet i informationsmaterial krävs tillåtelse i form av ett samtycke från dig som vårdnadshavare. Du ger ditt samtycke eller säger nej till samtycke genom denna e-tjänst

Frågor och svar inför skolstart

Du som har rätt till skolskjuts får information skickad till dig under juni månad. Du hittar tider och turlistor för beställningstrafik här:

Åker du skolskjuts med linjetrafik hittar du tider och turlistor på X-trafiks hemsida.

För att resa med linjetrafik krävs giltigt skolkort/skolbiljett från första skoldagen. Du som ska resa med linjetrafik för första gången kommer att få ditt skolkort hemskickat innan skolstart eller utdelat av skolan under första veckan. Har du beviljats skolkort tidigare läsår och ska fortsätta resa med detta kommer det gamla kortet att återladdas med ny "biljett". Skolkortet gäller tillsvidare och du ska därför behålla ditt kort inför kommande läsår.

Vem får skolskjuts?

Skolskjuts är för dig som går i förskoleklass, grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola och innebär att du kan få resor mellan ditt hem och den skola som kommunen placerat dig på. Funderar du på vilka kriterier som måste uppfyllas för att få skolskjuts? Eller hur du ansöker om skolskjuts?

Nej, skolskjuts ordnas i anslutning till skoldagens början och slut, inte till och från fritidshem. Du som går på särskola kan få skolskjuts till fritidshem.

Hudiksvalls kommun satsar på dig som ungdom och erbjuder därför busskortet Ung i Glada Hudik. Busskortet innebär att du kan åka gratis med X-trafik inom Hudiksvalls kommun från det att du börjar i årskurs 7 fram till den 30 juni det år du fyller 19 år.

Vem kan gå på fritids? När är fritidshemmen öppet? Hur ansöker jag? Vad kostar det?

I våra förskolor och grundskolor använder vi det digitala verktyget Unikum för att dokumentera det enskilda barnets lärande och kommunicera med dig som vårdnadshavare.

Genom Unikum kan du följa ditt barns utveckling och lärande på ett lättillgängligt sätt. Dokumentationen i Unikum används dessutom som grund för utvecklingssamtalet.

Om du behöver vara ledig från skolan måste du ansöka om ledighet. Här kan du läsa mer om vad som gäller och hur du gör.

Har dina föräldrar ett annat språk än svenska som modersmål? Pratar du ett annat språk än svenska hemma? Har du baskunskaper språket men vill lära dig mer? Då har du möjlighet att läsa modersmål som ett ämne i skolan.

Utvecklingssamtalet ska genomföras minst en gång per termin. Utvecklingssamtalet är ett samtal mellan dig, ditt barn och barnets mentor.

Skolan ansvarar tyvärr inte för ditt barns värdesaker.

Skolfoto är inte obligatoriskt. Vissa tar skolfoto och andra inte. Det skiljer sig mellan skolor.

Ska ditt barn gå över från förskola till förskoleklass/fritidshem under hösten 2020? Med anledning av den pågående pandemin kan inskolningen se ut på ett lite annorlunda sätt jämfört med hur det har varit tidigare.

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Kontakt

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050