Mat till äldre

Maten och måltiden inom äldreomsorgen har stor betydelse, inte bara för att tillgodose behovet av energi och näringsämnen, utan även för välmående och trivsel. När man blir äldre så påverkas många gånger aptiten och ätande av många olika orsaker. Lukt- och smaksinne försämras, vissa mediciner gör att maten smakar annorlunda.

Måltiderna som tillagas är näringsriktiga och följer Livsmedelsverket samt Socialstyrelsens rekommendationer Mat för äldre. Måltiderna som serveras på våra äldreboenden ska vara jämt fördelade över dygnet och består av frukost, lunch, middag samt 2-3 mellanmål.

Från kostenheten levereras varje dag lunch och middag till alla avdelningar på våra äldreboenden övriga måltider ordnas av vårdpersonalen. Kostombud finns på alla äldreboenden och för de boendes talan vid kostombudsträffar.

Mat i hemmet

Kostenheten levererar även matlådor varje dag till de som har matdistribution beviljat. Maten i matlådan innehåller energi och näring som täcker en fjärdedel av dagsbehovet resterande måste man komplettera med fler måltider och mellanmål. Kostombud finns i ala hemtjänstgrupperna och för kundernas vid kostombudsträffar.

Specialkost

Vi lagar även många specialkoster till våra äldre. Konsistensanpassad mat om man har tugg- och sväljproblem, allergikost, överkänslighet, inolerans eller andra specialkoster av medicinska skäl.

Kostpolicy för äldreomsorgen

Kostpolicy för äldreomsorgen är antagen av social- och omsorgsnämnden.

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Kontakt

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050