Sopor

Farligt avfall 

Alla har farligt avfall hemma. Välkommen med ditt farliga avfall till en bemannad återvinningscentral!

 • bekämpningsmedel
 • bilbatterier
 • elavfall
 • febertermometrar
 • färg
 • kvicksilver
 • lim
 • lysrör
 • lågenergilampor
 • lösningsmedel
 • nagellack
 • oljefilter
 • oljor
 • spilloljor
 • smink
 • småbatterier
 • syror

Lämna ditt farliga avfall i hela och täta flaskor eller burkar. Gärna i den flaska/burk du köpte det i. Annars kan du sätta en tejp på och skriva vad innehållet är. Då slipper vi analysera det.

Det kostar inget extra att lämna farligt avfall från hushållet, det ingår i renhållningstaxan.

Asbest, impregnerat trä (till exempel slipers, telestolpar och trallvirke) lämnar du på återvinningscentralen mot avgift.

Du kan också lämna ditt farliga avfall till miljöbilen.

Miljöbilen 2019

Måndag 13 maj


Nianfors, kyrkan

16.30 -17.00

Lindefallet, fd Värdshuset

17.30-18.00

Enånger, Coop Nära

18.15-19.15

Iggesund, fd Coop

19.30-20.30Tisdag 14 maj


Ängebo, återvinningsstationen

17.00-17.30

Friggesund, ICA Nära

18.00-18.30

Norrbo, Folkets Hus

19.00-19.30Onsdag 15 maj


Hudiksvall, ICA Maxi

16.00-17.00

Hudiksvall, Stora Coop

17.15-18.15

Hudiksvall, Möljen

18.30-19.30

Hudiksvall, ICA Håsta

19.45-20.45Torsdag 16 maj


Hudiksvall, ICA Träffpunkten

16.00-16.30

Arnöviken, Arnögården

17.00-17.30

Ingsta, Ingstahemmet

17.45-18.15

Malsta, Malstaskolan

18.45-19.15


Fler sätt att lämna farligt avfall

 • Batterier kan du lämna i en batteriholk. Till exempel på en återvinningsstation. I en del butiker och soprum.
 • Glödlampor och lysrör kan du lämna i en del soprum.
 • Trasiga mobiler och annan småel kan du lämna i butik om du köper nytt.
 • Gammalt smink och nagellack kan du lämna in på till exempel butiken Kicks.
 • Alla apotek tar emot mediciner. En del Apotek tar emot de produkter som de säljer. Fråga!

Varför ska jag sortera farligt avfall så noga?

När du lämnar in farligt avfall kan farliga ämnen tas omhand på ett säkert sätt. Då skyddas människor och miljö. Farligt avfall kan vara giftigt, cancerframkallande, frätande, fosterskadande, miljöfarligt på annat sätt eller brandfarligt.

Om farligt avfall slängs i soppåsen finns det risk för att de farliga ämnena sprids i naturen. Det är inte möjligt för vanliga anläggningar som förbränner hushållsavfall (soppåsar) att helt rena alla sorters föroreningar. Farliga tungmetaller som bly och kvicksilver riskerar att spridas om batterier läggs i soppåsen.

Behandling av farligt avfall

Det mesta av det organiska farliga avfallet, exempelvis bekämpningsmedel, bränns i specialbyggda förbränningsanläggningar. Förbränningstemperaturen är högre och avfallet förbränns under längre tid än i vanliga anläggningar för avfallsförbränning. Reningen av rökgaserna är också mer avancerad.

Syror och alkaliskt avfall renas på våtkemisk väg eller genom neutralisering. Vid neutralisering kan farliga tungmetaller silas bort. Efter våtkemisk rening kan vissa syror och alkalier återvinnas.

Övrigt farligt avfall läggs på deponier som är särskilt byggda för att kunna ta emot farligt avfall. Kvicksilverhaltigt avfall slutförvaras (enligt ett beslut av regeringen) i bergrum.

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Kontakt

Elavfall till en butik

Butiker som säljer elprodukter tar också emot elavfall. I mindre butiker kan du lämna ditt elavfall när du köper en ny liknande produkt. Större butiker tar emot elavfall mindre än 25 centimeter även när du inte köper något nytt.

Du är också välkommen med ditt elavfall till en återvinningscentral!

Bildlänk till Sorteringsguide
Bildlänk till Farligt avfall - Tävling för mellanstadiet

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050